V súčasnosti naďalej nepokračujeme s plnohodnotným publikovaním nových článkov na našom portáli.
Príležitostne uverejňujeme menšie pozorovania, t. j. hlavne zaujímavé lokálne pozorovania a pozorovania
s nanajvýš regionálnym významom. Zobraziť viac informácií.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa tiež obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

12. augusta 2022Ďaleké výhľady – kedy „začínajú“ a kde končia? (súborný materiál)


Vypracovali sme súborný popularizačno-náučný, didakticko-praktický materiál o diaľkových pozorovaniach.

Pre potreby prednášky v rámci aktivít projektu Klubu učiteľov geovied, odbornej skupiny pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV, na ktorú sme boli pozvaní Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave, sme, okrem iného, vypracovali popularizačno-náučný text o ďalekých výhľadoch (diaľkových pozorovaniach), určený predovšetkým pre učiteľov predmetov s prírodovedným zameraním na základných a stredných školách. Tento materiál sme však pripravili aj za účelom vytvorenia prvého súbornejšieho materiálu na Slovensku so zhrnutím kľúčových poznatkov a rád v danej problematike. Mohol by zaujímať najmä už existujúcich väčších nadšencov diaľkového pozorovania, resp. tých, ktorí by sa do predmetnej témy ešte len chceli ponoriť o čosi hlbšie. Materiál (vo formáte pdf) preto zverejňujeme aj na našej stránke, môžete si ho prevziať na nasledujúcom odkaze:

 DalekeVyhlady_SubornyMaterial_NaObzore.pdf

V súčasnej verzii má text podobu základového didakticko-praktický materiálu, akejsi príručky, ktorej niektoré časti zatiaľ nemuseli byť rozoberané do väčších detailov. Je však plánované, že materiál budeme postupne aktualizovať, t. j. rozširovať už obsiahnuté menej podrobné časti, a tiež dopĺňať niektoré ďalšie nové.

Obsah materiálu Ďaleké výhľady – kedy „začínajú“ a kde končia? je aktuálne nasledovný:

 • 1. Úvod – základné pojmy

 • 2. Geomorfologické aspekty ďalekých výhľadov
  • Najvzdialenejšie možné pozorovania z územia Slovenska
 • 3. Meteorologické aspekty ďalekých výhľadov
  • Typy diaľkovopozorovacích situácii
  • Niektoré časté mylné názory a úvahy k meteorologickým aspektom ďalekých výhľadov
 • 4. Astronomické aspekty ďalekých výhľadov

 • 5. Optické/optickoatmosférické aspekty ďalekých výhľadov
  • Nadštandardné refrakčné javy pri diaľkovom pozorovaní
 • 6. Z histórie diaľkového pozorovania na Slovensku

 • 7. Kľúčové výhľadové aplikácie
  • Simulátor panorám Ulricha Deuschleho
  • Simulátor panorám HeyWhat‘sThat
  • Simulátor panorám PeakFinder
 • 8. Užitočné rady pre (nielen) začínajúceho diaľkového pozorovateľa
  • Fotografovanie pri diaľkovom pozorovaní
 • Literatúra a zdroje

Ak máte záujem prispieť k tomuto dielu, alebo disponujete akýmikoľvek pripomienkami (obzvlášť odbornými), prosím, kontaktujte nás vo veci prostredníctvom redakčného mailu.


Kategórie článku
Diskusia (1)

Krukarius
08.03.2023, 12:55


Množstvo zaujímavých materiálov, z ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou vzniklo toto úložisko, nájdete aj tu: https://www.mkrgeo-blog.com/category/panoramas/


Načítať iný obrázok.