kategória: pozorovateľ Martin Kápostáš

arrow to rightpozorovateľ Martin KápostášVo vetre ostrihomských diaľav Media type

Územie Slovenska figurujúce tentokrát len ako tranzitná oblasť poriadne ďalekého výhľadu, ktorý má však do seba rozhodne niečo extra.