Pošlite nám svoje úlovky

 Naposledy aktualizované:  22.03.2020 

Na našom webe si zaslúžia miesto všetky pozoruhodné pozorovania. V prípade, že ste priamo ich autorom, ale aj vtedy ak o nejakom viete sprostredkovane, pošlite nám o nich echo. Informácie o pozorovaniach uvítame bez ohľadu na dátum ich uskutočnenia, spokojne nás teda informujte aj o tých už dávnejšie uskutočnených. Váš materiál posúdime a najzaujímavejšie pozorovania na našej stránke s entuziazmom uverejníme. Informáciu o tom, akými metodickými princípmi a postupmi sa riadime pri vyhodnocovaní pozorovaní, nájdete tu: Ako vyhodnocujeme pozorovania?

Vaše správy s pripojenými fotografiami, ideálne aj vrátane pôvodných (surových) snímok, sú vítané na e-mailovej adrese:
redakcia naobzore.net

Kontaktovať nás tiež môžete na našom facebookovom profile (súkromná správa, alebo používateľský príspevok):
facebook.com/naobzore.net

Veľmi uvítame, ak v texte Vašej správy pripojíte podľa možnosti čo najobsiahlejšiu dostupnú informáciu o pozorovaní, ktorá by mala či mohla obsahovať nasledujúce údaje:

  • lokalitu pozorovania: súradnice miesta pozorovania (!), popisný miestopis (obec, oblasť, región, pohorie, apod.), prípadne ďalšiu špecifickú miestnu charakteristiku

  • pozorovaný(-é) objekt(-y)

  • meno pozorovateľa

  • dátum a čas pozorovania

  • počasie pri pozorovaní, vrátane jeho rôznych sprievodných javov

  • fotografickú techniku, ktorou bolo pozorovanie zaznamenané

  • iné, potenciálne dôležité či zaujímavé informácie o pozorovaní

  • prípadný vlastný komentár k pozorovaniu

Tešíme sa na Vami sprostredkované pozorovania!

Redakcia