V súčasnosti nepokračujeme s pravidelným publikovaním nových článkov na našom portáli. Zobraziť viac informácií. Webová stránka však zostáva dostupná a na našom facebookovom profile budeme aj naďalej v stručnosti sprostredkúvať informácie o diaľkovopozorovacom dianí. V prípade záujmu o zazdieľanie obsahu nám odkaz na pozorovanie pošlite v správe na spomenutom facebookovom profile, alebo na redakčný mail, ktorý taktiež zostáva funkčný a dostupný. Oba uvedené kontakty zostávajú k dispozícii aj pre akékoľvek dalšie vaše otázky, týkajúce sa diaľkových pozorovaní.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

Úctivo vám ďakujeme za všetku, pričom nemalú priazeň, ktorú ste nám za 3 a pol roka doterajšej existencie nášho portálu prejavili.

29. apríla 2021


Pošlite nám svoje úlovky

 Naposledy aktualizované:  01.02.2021 

Na našom webe si zaslúžia miesto všetky pozoruhodné pozorovania. V prípade, že ste priamo ich autorom, ale aj vtedy ak o nejakom viete sprostredkovane, pošlite nám o nich echo. Informácie o pozorovaniach uvítame bez ohľadu na dátum ich uskutočnenia, spokojne nás teda informujte aj o tých už dávnejšie uskutočnených. Váš materiál posúdime a najzaujímavejšie pozorovania na našej stránke s entuziazmom uverejníme. Informáciu o tom, akými metodickými princípmi a postupmi sa riadime pri vyhodnocovaní pozorovaní, nájdete tu: Ako vyhodnocujeme pozorovania?

Vaše správy s pripojenými fotografiami, ideálne aj vrátane pôvodných (surových) snímok, sú vítané na e-mailovej adrese:
redakcia naobzore.net

Kontaktovať nás tiež môžete na našom facebookovom profile (súkromná správa, alebo používateľský príspevok):
facebook.com/naobzore.net

Veľmi uvítame, ak v texte Vašej správy pripojíte podľa možnosti čo najobsiahlejšiu dostupnú informáciu o pozorovaní, ktorá by mala či mohla obsahovať nasledujúce údaje:

  • lokalitu pozorovania: súradnice miesta pozorovania (!), popisný miestopis (obec, oblasť, región, pohorie, apod.), prípadne ďalšiu špecifickú miestnu charakteristiku

  • pozorovaný(-é) objekt(-y)

  • meno pozorovateľa

  • dátum a čas pozorovania

  • počasie pri pozorovaní, vrátane jeho rôznych sprievodných javov

  • fotografickú techniku, ktorou bolo pozorovanie zaznamenané

  • iné, potenciálne dôležité či zaujímavé informácie o pozorovaní

  • prípadný vlastný komentár k pozorovaniu

Tešíme sa na Vami sprostredkované pozorovania!

Redakcia