V súčasnosti nepokračujeme s pravidelným publikovaním nových článkov na našom portáli. Zobraziť viac informácií. Webová stránka však zostáva dostupná a na našom facebookovom profile budeme aj naďalej v stručnosti sprostredkúvať informácie o diaľkovopozorovacom dianí. V prípade záujmu o zazdieľanie obsahu nám odkaz na pozorovanie pošlite v správe na spomenutom facebookovom profile, alebo na redakčný mail, ktorý taktiež zostáva funkčný a dostupný. Oba uvedené kontakty zostávajú k dispozícii aj pre akékoľvek dalšie vaše otázky, týkajúce sa diaľkových pozorovaní.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

Úctivo vám ďakujeme za všetku, pričom nemalú priazeň, ktorú ste nám za 3 a pol roka doterajšej existencie nášho portálu prejavili.

29. apríla 2021


Slovenský rebríček

Uverejnené:  21.09.2017   Naposledy aktualizované:  04.02.2021 

Rebríčky boli zostavené na základe dostupných zdrojov zdokumentovaných pozorovaní, ktoré sa redakcii nášho portálu na daný moment podarilo zhromaždiť. Rebríčkovú evidenciu teda vedieme podľa najlepšieho vedomia, môže však byť neúplná, a preto nesie „len“ neoficiálny/predpokladaný charakter.

Ak nie je uvedené inak, v rebríčkoch je prioritne uvádzané iba prvé (najstaršie) zdokumentované pozorovanie daného objektu z príslušnej lokality, t.j. neobsahujú neskôr zopakované pozorovania. Súčasne sú pozorovania rebričkovo evidované vzhľadom k jednej, t.j. maximálnej dosiahnutej vzdialenosti pri konkrétnom (jedinečnom) pozorovaní.
V rebríčkoch teda nie sú uvádzané viaceré zápisy z jedného pozorovania na rôzne pozorované objekty, nachádzajúce sa hoci aj vo výrazne odlišnom smere. Ak nastáva situácia, že pri novších pozorovaniach z rovnakej lokality je dosiahnutá nižšia maximálna vzdalenosť, pričom aj na predtým ešte nepozorované objekty, tieto pozorovania už rovnako v rebríčkoch uvádzané nie sú.
Uvádzané sú aj pozorovania formálne vykonané už z územia susedných štátov, avšak v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice SR.

 

Najvzdialenejšie pozorovania z územia Slovenska

  lokalita pozorovania pozorovaný objekt max. vzdial. [km] dátum a zdroj(e)
1. Kráľova hoľa (Nízke Tatry) Buteasa (Apusenské vrchy > Vlădeaský masív, Rumunsko) 309,6
309
*
08.02.2020
správa
2. Malý Ľadový štít (Tatry > Vysoké Tatry) Ogorohii (Gutínske vrchy,
Rumunsko)
294,2 19.09.2020
3. Ostredok (Veľká Fatra) Heukuppe (Rax-Schneeberg > Rax,
Rakúsko)
285,0
285
*
02.01.2020
správa
4. Krížna (Veľká Fatra) Stuhleck (Okrajové pohoria vých. od Mury > Fischbašské Alpy,
Rakúsko)
284,3 08.10.2020
5. Vtáčnik (Vtáčnik) Hochschwab (Hochschwab,
Rakúsko)
282,3 13.03.2020
6. Menší vrch (Slanské vrchy) Grohotu (Rodnianske vrchy,
Rumunsko)
272,4-
272,5
08.02.2020
15.03.2020
Puzdrelor ? (Rodnianske vrchy,
Rumunsko)
278,0 ?
7. Pipitka (Volovské vrchy) Briței (Apusenské vrchy > Vlădeaský masív, Rumunsko) 271,5 08.02.2020
8. Makovica (Slanské vrchy) Pietrosul Rodnei (Rodnianske vrchy, Rumunsko) 271,2 15.03.2020
9. Sitno (Štiavnické vrchy) Göller (Mürzstegské Alpy,
Rakúsko)
260,2 11.10.2017
10. Tanád (Štiavnické vrchy) Stuhleck (Okrajové pohoria vých. od Mury > Fischbašské Alpy,
Rakúsko)
249,7 30.01.2018
11. Lomnický štít (Tatry > Vysoké Tatry) Šerák (Hrubý Jeseník, Česko) 249,1 01.02.2011
správa
12. Biela skala (Vtáčnik) Heukuppe (Rax-Schneeberg > Rax,
Rakúsko)
247,9 01.02.2020
13. Končistá (Tatry > Vysoké Tatry) Šerák (Hrubý Jeseník, Česko) 244,8 27.01.2017
14. Paradajs (Štiavnické vrchy) Arabichl (Okrajové pohoria vých. od Mury > Wechsel, Rakúsko) 242,8 12.07.2020
15. Jelenec (Biele Karpaty) Ebenstein (Hochschwab,
Rakúsko)
242,3 02.03.2020
16. Kláštorská skala (Vtáčnik) Heukuppe (Rax-Schneeberg > Rax,
Rakúsko)
241,0 15.09.2017
17. Chopok (Nízke Tatry) Hostra Hora (Polonynskyj chrebet, Ukrajina) 240,6 06.11.2020
18. Kráľova hoľa (Nízke Tatry) Tupyj (Tupyj, Ukrajina) 240,5 30.09.2018
. Rysy (Tatry > Vysoké Tatry) Keprník (Hrubý Jeseník, Česko) 240,5* 19.09.2020
20. Veľká Javorina (Biele Karpaty) Ebenstein (Hochschwab,
Rakúsko)
239,8 27.12.2015
30.12.2016
21. Veľký Grič (Vtáčnik) Klosterwappen (Rax-Schneeberg > Schneeberg, Rakúsko) 239,7 01.02.2020
22. Lomnický štít (Tatry > Vysoké Tatry) Břidličná hora (Hrubý Jeseník, Česko) 237,1 11.01.2009
správa
23. Veľký Inovec (Pohronský Inovec) Göller (Mürzstegské Alpy,
Rakúsko)
236,6 08.10.2020
24. Slavkovský štít (Tatry > Vysoké Tatry) Praděd (Hrubý Jeseník, Česko) 236* 12.01.2009
25. Žarnov (Vtáčnik) Heukuppe (Rax-Schneeberg > Rax,
Rakúsko)
235,3 18.09.2020
26. Rysy (Tatry > Vysoké Tatry) Stij (Polonyna Boržava, Ukrajina) 235,1 12.02.2012

Hviezdička (*) pri hodnote vzdialenosti označuje údaj, prevzatý zo zdroja príslušného externého materiálu. Typicky to býva v prípade údajov, ktoré neboli dodatočne spresniteľné (chýbajú presné súradnice miesta pozorovania, apod.).
Nami uvedená vzdialenosť je podľa simulátora panorám Ulricha Deuschleho
(viď aj našu kompletnú metodiku vyhodnocovania pozorovaní).
Dvojitá vlnovka (
) označuje pozorovanie objektu s deformovaným tvarom v dôsledku fatamorgány (zrkadlenia).
Oranžový krúžok (
) označuje pozorovanie objektu v priamej trajektórii oproti vychádzajúcemu/zapadajúcemu Slnku (v popredí slnečného kotúča).

Za štandardných atmosférických podmienok sa dá zo Slovenska zrejme najďalej teoreticky dovidieť z Vysokých Tatier do Apusenských vrchov v Rumunsku vo vzdialenosti okolo 340 km.
 

Najvzdialenejšie vnútroštátne pozorovania v rámci územia Slovenska

  lokalita pozorovania pozorovaný objekt max. vzdial. [km] dátum a zdroj(e)
1. Baranec (Tatry > Západné Tatry) Čierťaž (Vihorlatské vrchy) 195,7 15.09.2019
2. Ďumbier (Nízke Tatry) Konské hlavy (Malé Karpaty) 192,5 18.09.2020
3. Čmeľok (Malé Karpaty) Štiavnica (Nízke Tatry) 191,3 22.05.2020
4. Veľká homoľa (Malé Karpaty) Štiavnica (Nízke Tatry) 186,9 13.01.2014
5. Kukla (Malé Karpaty) Ďumbier (Nízke Tatry) 181,3 02.01.2020
6. Ďumbier (Nízke Tatry) Vihorlat (Vihorlatské vrchy) 181,2 28.10.2014
  Vihorlat (Vihorlatské vrchy) Ďumbier (Nízke Tatry) ? 181,2 ? 31.12.2015

Vzdialenosť je uvedená podľa simulátora panorám Ulricha Deuschleho (viď aj našu kompletnú metodiku vyhodnocovania pozorovaní).
 

Pozoruhodné zahraničné rekordy

Aktuálny poľský rekord má hodnotu 292,3 km* (poľský rebríček ). S najväčšou pravdepodobnosťou môže ísť o vôbec najvzdialenejšie uskutočniteľné pozorovanie z poľského územia v reálne možných podmienkach pri nadštandardnej refrakcii.
Predchádzajúcim poľským rekordom 258,4 km bolo najvzdialenejšie uskutočniteľné pozorovanie z poľského územia za štandardných atmosférických podmienok.

Pravdepodobný maďarský rekord má hodnotu 239,6 km . Zrejme druhé najvzdialenejšie pozorovanie z územia Maďarska dosiahlo vzdialenosť 221,7 km .

Aktuálne platný svetový rekord v diaľkovom pozorovaní má hodnotu 443 km* .