V súčasnosti naďalej nepokračujeme s plnohodnotným publikovaním nových článkov na našom portáli.
Príležitostne uverejňujeme menšie pozorovania, t. j. hlavne zaujímavé lokálne pozorovania a pozorovania
s nanajvýš regionálnym významom. Zobraziť viac informácií.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa tiež obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

12. augusta 2022


Slovenský rebríček

Uverejnené:  21.09.2017   Naposledy aktualizované:  13.02.2023 

Rebríčky boli zostavené na základe dostupných zdrojov zdokumentovaných pozorovaní, ktoré sa redakcii nášho portálu na daný moment podarilo zhromaždiť. Rebríčkovú evidenciu teda vedieme podľa najlepšieho vedomia, môže však byť neúplná, a preto nesie „len“ neoficiálny/predpokladaný charakter.

Ak nie je uvedené inak, v rebríčkoch je prioritne uvádzané iba prvé (najstaršie) zdokumentované pozorovanie daného objektu z príslušnej lokality, t.j. neobsahujú neskôr zopakované pozorovania. Súčasne sú pozorovania rebričkovo evidované vzhľadom k jednej, t.j. maximálnej dosiahnutej vzdialenosti pri konkrétnom (jedinečnom) pozorovaní.
V rebríčkoch teda nie sú uvádzané viaceré zápisy z jedného pozorovania na rôzne pozorované objekty, nachádzajúce sa hoci aj vo výrazne odlišnom smere. Ak nastáva situácia, že pri novších pozorovaniach z rovnakej lokality je dosiahnutá nižšia maximálna vzdalenosť, pričom aj na predtým ešte nepozorované objekty, tieto pozorovania už rovnako v rebríčkoch uvádzané nie sú.
Uvádzané sú aj pozorovania formálne vykonané už z územia susedných štátov, avšak v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice SR.

 

Najvzdialenejšie pozorovania z územia Slovenska (≥ 270 km)

  lokalita pozorovania pozorovaný objekt max. vzdial. [km] dátum a zdroj(e)
1. Lomnický štít (Tatry > Vysoké Tatry) Miclău (Apusenské vrchy > Vlădeaský masív, Rumunsko) 337* 09.02.2023
správa
2. Kráľova hoľa (Nízke Tatry) Buteasa (Apusenské vrchy > Vlădeaský masív, Rumunsko) 309,6
309
*
08.02.2020
správa
3. Malý Ľadový štít (Tatry > Vysoké Tatry) Ogorohii (Gutínske vrchy,
Rumunsko)
294,2 19.09.2020
4. Ostredok (Veľká Fatra) Heukuppe (Rax-Schneeberg > Rax,
Rakúsko)
285,0
285
*
02.01.2020
správa
5. Krížna (Veľká Fatra) Stuhleck (Okrajové pohoria vých. od Mury > Fischbašské Alpy,
Rakúsko)
284,3 08.10.2020
6. Vtáčnik (Vtáčnik) Hochschwab (Hochschwab,
Rakúsko)
282,3 13.03.2020
7. Lomnický štít (Tatry > Vysoké Tatry) Strymba (Horhany, Ukrajina) 275,5* 11.03.2022
Pop Ivan ? (Marmarošské vrchy,
Ukrajina/Rumunsko)
334*?
8. Menší vrch (Slanské vrchy) Grohotu (Rodnianske vrchy,
Rumunsko)
272,4-
272,5
08.02.2020
15.03.2020
Puzdrelor ? (Rodnianske vrchy,
Rumunsko)
278,0 ?
9. Pipitka (Volovské vrchy) Briței (Apusenské vrchy > Vlădeaský masív, Rumunsko) 271,5 08.02.2020
10. Makovica (Slanské vrchy) Pietrosul Rodnei (Rodnianske vrchy, Rumunsko) 271,2 15.03.2020

Hviezdička (*) pri hodnote vzdialenosti označuje údaj, prevzatý zo zdroja príslušného externého materiálu.
Nami uvedená vzdialenosť je podľa simulátora panorám Ulricha Deuschleho
(viď aj našu kompletnú metodiku vyhodnocovania pozorovaní).

Za štandardných atmosférických podmienok sa dá zo Slovenska teoreticky zrejme najďalej dovidieť z Vysokých Tatier do Apusenských vrchov v Rumunsku vo vzdialenosti okolo 340 km.

Aktuálne platný svetový rekord v diaľkovom pozorovaní má hodnotu 443 km* .